Lb-brandteknik

APV og beredskabsplaner:

LB Brandteknik hjælper med udarbejdelsen af APV, beredskabskabsplaner og meget andet.
APV - Arbejdsplads vurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. 

APV er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. Det er en metode til at arbejde systematisk og løbende med jeres arbejdsmiljø, således at I sikre forbedringer. 

APV - Arbejdsplads vurdering

Virksomhedens beredskabplan er et nyttigt værktøj, både til at forebygge ulykker og til at handle korrekt, når en ulykke sker. 

Med beredskabsplanen tager virksomheden stilling til, hvordan den vil håndtere en ulykkessituation og fastlægge retningslinier for alarmering og evakuering.